Ilby Gård
Historia 1/2

Gården ligger på en högt belägen bergssadel norrom bytomten. På vardera sidan om karaktärshuset höjer sig marken upp till två utsiktsplatser, därifrån bergen stupar kala och branta ned mot dalen. Från krönen har man en sällsynt vacker utsikt över Illbydalens växande terräng med ån och de många höga skogsholmarna, som är så karakteristiska för landskapet.

Stomlägenheten för gården räkna Bergs, som år 1625 donerades åt Jakob Sabelhierta och åtnjöt säterifrihet från 1660-talet. Gården reducerades år 1685 och ombildades till säterirusthåll somt köptes till skatt år 1819. Därmed ha förenats följande hemman: omkring år 1690 ett till namnet obekant hemman, som från år 1652 var Anna Stålarms köpefrälse och åtnjöt säterifrihet; omkring år 1700 Fransas, som från år 1748 var Edvard Johnstones köpefrälse, reducerades år 1695, men tilldelades säterirusthållet som augment och år 1760 skatteköptes av godsets ägare; år 1893 Gästgivars frälsehemman.- Av jordägare i byn under medeltiden omtalas Bengt Korp och Anders Korp( 1480,1491?) Ägare från och med år 1540: Erik Korp 1540-47; Sigfrid Eriksson ( Korp ) 1548-76; Matts Sigfridsson Korp 1577-1615; Tomas Mattsson 1618; Jakob Sabelhierta, ryttmästare, 1625-?.

Forts ...